Natursti til Tryggevælde å og frilandsgrise !

Gå en tur på vores natursti. Her kommer man forbi æble- og pære plantagen, 3-grise-Avidere ned til Tryggevælde å, igennem  vores vilde skov med pilehytten og mulighed for at fri leg. På vejen tilbage kommer man forbi frilandsgrisene og til bær tunnelerne.

Pris 20 kr for voksne børn er gratis.

Åbent dagligt 12 – 17.

gedder-2

 

 

 

 

På “Naturstien” hvor der er oplevelser både for børn og voksne. Ådalens ro, dyr på græs, legeområder.

Medbring gerne kaffe- eller picnickurven.

Naturstien ved Tryggevælde Ådal

Naturstien-trygevældeå x 1000px